Robert Peng Qigong

Wijsheid, Liefde en Vitaliteit

In oktober 2019  ben ik door Robert Peng (Lenox MA, USA) gecertificeerd. Ik ben één van de eersten in Nederland die mag lesgeven in de formules die hij van zijn meester Xiao Yao in China heeft doorgekregen.

Het is een verrijking om naast het Healing Tao systeem nu ook ingewijd te zijn in de Qigong formules van Robert Peng.

 

Wie is Robert Peng?

Robert is een Qigong meester en healer met een bijzonder levensverhaal. Hij is auteur van het boek  ‘The Master Key: Qigong Secrets for Vitality, Love and Wisdom’. Het boek gaat over zijn leven en bevat de meeste technieken in woord en beeld. Zijn levensverhaal leest als een modern sprookje. Hoe een achtjarig jongetje met een hartkwaal meester werd in de Qigong en healing. Je leest over zijn transformerende ervaring tijdens 100 dagen vasten in het donker: ‘small death, big life’.

Robert geeft over de hele wereld les en nodigt uit ons te openen voor authentieke liefde, kracht en wijsheid. Authentiek in die zin dat het niet afhankelijk is van je persoonlijke situatie, van succes, status of hoeveelheid geld op de bank.

De formules die Robert Peng leerde van zijn meester Xiao Yiao activeren, ontwikkelen en versterken de drie Dantiens (3 elixervelden van licht in hoofd, hart en buikgebied) en de Centrale Meridiaan. De Centrale Meridiaan loopt via de kruin door naar de hemel (inspiratie, wijsheid) en via het perineum naar de aarde (gronding, vitaliteit) Het is een zeer krachtig kanaal omdat het de Drie Dantiens integreert en het verbindt ons met het universum. Als de Drie Dantiens zijn verbonden met de Centrale Meridiaan, ontwaakt je Boeddha-natuur.

Wanneer keuzes gemaakt worden vanuit Wijsheid, daden voortkomen vanuit Vitaliteit en relaties ontstaan vanuit Liefde dan is je leven gezegend.

Certificaat Empowerments and Happiness Qigong

Robert Peng: www.robertpeng.com